contact联系我们

+86-731-22896701


Fax: +86-731-22896778
Add: Jinggong Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan, China

Your present location:Home

Add:  Jinggong Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan, China
     (XinMa Production Base: Xinma South Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan, China)

Tel:  +86-731-22896701

Fax:  +86-731-22896778

Website:  www.jgcarbide.com

Email:  sale@jgcarbide.com  zzjg@vip.163.com